Godziny pracy sekretariatu

Godziny pracy sekretariatu

W czasie ferii zimowych sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 9:00-13:00.