Z odwiedzinami w kościele oo. pijarów

Z odwiedzinami w kościele oo. pijarów

W grudniu ubiegłego roku, uczniom naszej szkoły dane było odwiedzić słynną Kryptę Pijarską, mieszczącą się w podziemiach kościoła Ojców Pijarów na ulicy Pijarskiej w Krakowie.

Po kilkuletniej renowacji krypty mogliśmy podziwiać m.in. odnowione Święte Schody. Dowiedzieliśmy się, że pierwowzorem dla tych schodów były te z Pałacu Antoniusza, miejsca w którym Jezus został skazany na śmierć. Ciekawym jest fakt, że schody są asymetryczne, a po ich prawej części wierni mogą poruszać się jedynie na kolanach.  U szczytu schodów znajduje się natomiast tryptyk z wizerunkiem Chrystusa w okowach, który również mieliśmy możliwość zobaczyć .  Co więcej, zwiedziliśmy krypty boczne gdzie, jak się okazało, niegdyś chowano osoby duchowne oraz świeckich fundatorów.

Aktualnie Krypta Pijarska nie pełni już swojej pierwotnej funkcji modlitewnej. W tym momencie jest miejscem wystaw dzieł o tematyce chrześcijańskiej najwybitniejszych  polskich artystów. Dlatego podczas naszego zwiedzania mogliśmy podziwiać malarskie prace Pani Joanny Stasik - m.in. znajdujące się w krypcie głównej Ryby za Oknem. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie dla nas więcej możliwości na wycieczki oraz zwiedzanie miejsc równie niezwykłych, jak Krypta Pijarska.


                                                                                                                                              Natalia Książek klasa 3a