Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych

Uwaga! Wynikający z harmonogramu egzaminów maturalnych termin odbioru wyników matury to 5 lipca (wtorek). W związku z tym świadectwa maturalne będą wydawane od godziny 9.00 do godziny 14.00 w gabinecie dyrektora Szkoły.


Świadectwa należy odbierać osobiście. W przypadku braku takiej możliwości może je odebrać pisemnie upoważniona do tego osoba. Musi ona przedłożyć upoważnienie podpisane własnoręcznie przez abiturienta (UPOWAŻNIENIE PDF lub UPOWAŻNIENIE WORD).

Wyniki można będzie sprawdzić 5 lipca także za pomocą strony wyniki.edu.pl, gdzie można się zalogować za pomocą otrzymanych wcześniej danych lub poprzez profil zaufany, e-dowód albo bankowość elektroniczną.

Niezdany jeden z przedmiotów podstawowych będzie można poprawiać w terminie poprawkowym, tj.  23 sierpnia w miejscu wskazanym przez Dyrektora OKE. W tym celu należy złożyć w Szkole wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 7 w nieprzekraczalnym terminie - do 12 lipca. Można go złożyć także za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając jego skan na adres e-mail:  sekretariat@liceum.pijarzy.pl .