Obóz matematyczny

Obóz matematyczny

W dniach od 19 do 23 września 2022 roku dziesięcioro uczniów naszej szkoły uczestniczyło w obozie matematycznym, który odbywał się pijarskim ośrodku rekolekcyjnym w Hebdowie. Zajęcia były prowadzone przez pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Bieleckiego pracownika uczelni AGH, który współpracuje z naszą szkołą. Podzielność liczb, liczby pierwsze, teoria grafów, układy równań nieliniowych, kombinatoryka, równania diofantyczne, ciągi, teoria liczb, planimetria - to tylko niektóre z tematów zajęć warsztatowych, w których uczestniczyli uczniowie. 

Z kolei wieczorem w ramach spotkań z profesorem odbywały się rozmowy na różne tematy: kącik literacki, (między innymi poezja i homilie Jana Pawła II) dyskusja na temat relacji pomiędzy nauką i wiarą, dowód ontologiczny na istnienie Boga świętego Anzelma z Canterbury. 

Organizacja obozu matematycznego w naszej szkole jest kilkuletnią tradycją, która niewątpliwie przynosi wielki pożytek uczniom naszej szkoły.