Podziękowania od Hospicjum

Podziękowania od Hospicjum

Otrzymaliśmy podziękowania od Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci za wsparcie świątecznej akcji pomocy dla rodzin objętych opieką domowego hospicjum w 2022 roku. Niniejszym przekazujemy te je naszym Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, dziękując za okazane serce, otwartość i  piękny gest.