Pijarskie Spotkanie Edukacyjne, Warszawa 3-4 marca 2023

Pijarskie Spotkanie Edukacyjne, Warszawa 3-4 marca 2023

Ojciec Dyrektor Sławomir Dziadkiewicz oraz nasze Panie Profesor Sylwia Ząbczyk, Anna Lawand, Karolina Knapik-Bieniek, Iwona Dyrdzik-Skompińska i Katarzyna Piórek w pierwszy weekend marca wzięli udział w kolejnym już Pijarskim Spotkaniu Edukacyjnym. Tym razem odbyło się ono w pijarskiej szkole podstawowej na warszawskich Siekierkach i  było poświęcone zagadnieniom psychologicznym w pracy z uczniami. Każdy nauczyciel uczestniczył w dwóch warsztatach- wybranych z kilku propozycji. 

Cieszymy się, że istnienia Pijarskich Spotkań Edukacyjnych, bo są one wspaniałą okazją do rozwinięcia nauczycielskich kompetencji, a także szansą na integrację środowiska pijarskiego. Nauczyciele z całej Polski gromadzą się w jednym miejscu, aby wymienić się doświadczeniami zawodowymi, przekazać sobie nowoczesną wiedzę o pracy z uczniami i po prostu radośnie ze sobą pobyć- w przekonaniu, że zostali powołani do wielkiego dzieła.