Nasze matematyczne diamenty

Nasze matematyczne diamenty

Z dumą donosimy, że laureatami Olimpiady o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej zostali

I Stopień
Paweł Knot
Karol Badura

II Stopień
Gabriela Solich

III Stopień
Konrad Żebro
Wiktor Waksmundzki

Serdecznie gratulujemy!