Absolwenci – Uczniom

Absolwenci – Uczniom

Z poczucia, że jesteśmy pijarską społecznością i  wielopokoleniową wspólnotą  zrodziła się idea: Absolwenci - Uczniom.            

Projekt, współtworzony przez Grono Pedagogiczne LO Zakonu Pijarów oraz  naszych Absolwentów chcących podtrzymywać więzi z Alma Mater,  zakłada zorganizowanie cyklu wykładów. Pijarscy Absolwenci, a dzisiaj uczeni, artyści, działacze społeczni, osoby spełnione zawodowo będą dzielić się swą pasją i  wiedzą z naszymi obecnymi uczniami. Chcemy, aby stworzone w ten sposób relacje budowały poczucie przynależności, ciągłości między kolejnymi rocznikami. Pragniemy, aby współcześni wychowankowie z odwagą patrzyli w swą przyszłość, czując mocne więzi  i wsparcie swoich  poprzedników.

                                          Młodzieży pijarska - sapere auso!

W najbliższy poniedziałek 20 marca br. o godzinie 9.00 zostanie wygłoszony

                przez   prof. dr. hab. Łukasza Fyderka  wykład inauguracyjny:

                         Państwo Islamskie w Iraku: Wnioski z badań terenowych.

Uczony jest politologiem specjalizującym się w problematyce bliskowschodniej. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuje się problematyką państw autorytarnych i przechodzących transformację ustrojową. Jego zainteresowania naukowe obejmują także zagadnienia polityki zagranicznej państw Bliskiego Wschodu, odbudowy państwowości i zarządzania publicznego. W swojej pracy badawczej stara się łączyć refleksję teoretyczną z doświadczeniem empirycznym. Kilkunastokrotnie przebywał w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, podróżując i prowadząc obserwację uczestniczącą. Badania terenowe prowadził w Syrii, Libanie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.