Wykład prof. dr. hab. Łukasza Fyderka dla klas ekonomiczno-prawnych

Wykład prof. dr. hab. Łukasza Fyderka dla klas ekonomiczno-prawnych

20 marca w sali muzealnej klasy o profilu ekonomiczno-prawnego- 3a i 4a spotkały się, aby wysłuchać niesamowicie ciekawego wykładu prof. dr. hab. Łukasza Fyderka pt. Państwo Islamskie w Iraku: Wnioski z badań terenowych. Uczniowie mogli poznać genezę Państwa Islamskiego oraz jego wpływ na funkcjonowanie obecnego Bliskiego Wschodu. Był to pierwszy z cyklu wykładów wchodzących w skład projektu Absolwenci - uczniom, który służy utrzymaniu relacji między absolwentami naszej pijarskiej szkoły a jej obecnymi uczniami.
Serdeczne zapraszamy na pozostałe  spotkania! 

                                                        Franciszek Paluch, 4a