47. Olimpiada Artystyczna i sukces Reginy

47. Olimpiada Artystyczna i sukces Reginy

W 47. Olimpiadzie Artystycznej, której etap centralny odbył się w dniach 3-6 kwietnia br., Regina Opałka uzyskała tytuł finalisty z wyróżnieniem. W obecnej edycji olimpiady nasza uczennica była jedyną osobą z okręgu krakowskiego, która awansowała tak wysoko. Tym mocniej gratulujemy Reginie ogromnego sukcesu. W sposób wyjątkowy wieńczy on długi i intensywny okres przygotowawczy. 

Etap centralny rzeczonej olimpiady odbył się w Warszawie. W gmachu głównym Muzeum Narodowego olimpijczycy zmagali się z pisemnymi testami. Odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy o sztuce i interpretowali dzieła. Obrona przygotowanych wcześniej i indywidualnie wybranych tematów (etap ustny olimpiady) miała miejsce w Muzeum Jana III w Wilanowie. W tym samym budynku rozdano nagrody i dyplomy. Był to zatem czas zdobywania nowych doświadczeń, wzmożonego wysiłku intelektualnego, przełamywania nieśmiałości i rywalizacji o najlepsze rezultaty. Serdecznie gratulujemy Reginie ogromnego wysiłku zwieńczonego dużym sukcesem. Czekamy na tych, którzy za rok pójdą w Jej ślady.