Absolwenci - Uczniom. Gościem naszym będzie najmłodszy polski profesor - pan Mateusz Hołda

Absolwenci - Uczniom. Gościem naszym będzie najmłodszy polski profesor - pan Mateusz Hołda

Z poczucia, że jesteśmy pijarską społecznością i wielopokoleniową wspólnotą  zrodziła się idea: Absolwenci – Uczniom.

Projekt, współtworzony przez Grono Pedagogiczne LO Zakonu Pijarów oraz  naszych Absolwentów chcących podtrzymywać więzi z Alma Mater, zakłada zorganizowanie cyklu wykładów.

Pijarscy Absolwenci, a dzisiaj uczeni, artyści, działacze społeczni, osoby spełnione zawodowo będą dzielić się swą pasją i wiedzą z naszymi obecnymi uczniami.

Chcemy, aby stworzone w ten sposób relacje budowały poczucie przynależności, ciągłości między kolejnymi rocznikami. Pragniemy, aby współcześni wychowankowie z odwagą patrzyli w swą przyszłość, czując mocne więzi  i wsparcie swoich  poprzedników.

Młodzieży pijarska - sapere auso!


W najbliższy wtorek 25 kwietnia 2023 r. odbędzie się kolejne spotkanie. Naszym gościem będzie najmłodszy w historii Polski profesor tytularny Mateusz Hołda z Wydziału Lekarskiego UJ  CM.

Mateusz Hołda z Wydziału Lekarskiego UJ CM (WL UJ CM) jest pierwszym polskim naukowcem, któremu przyznano tytuł profesora tytularnego przed ukończeniem 30. roku życia. 4 lipca postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Do tej pory najmłodszym polskim profesorem był Krzysztof Sośnica z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

"To chyba ten moment, na który czeka każdy naukowiec. Wynik dziewięciu lat intensywnej pracy naukowej zaowocował przyznaniem mi tytułu profesora medycyny. I tak oto w wieku 29 lat stałem się najmłodszym w historii Polski profesorem. Na drodze do tego sukcesu było więcej porażek niż zwycięstw - było ciężko (czasami bardzo ciężko), ale na pewno było warto. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu - jest Was wielu! Myślę, że to jednak nie jest koniec mojej ścieżki naukowej, a dopiero jej początek" - napisał w mediach społecznościowych prof. Mateusz Hołda.(…)

Gdy prześledzimy karierę naukową prof. Mateusza Hołdy, to od samego początku wzbudza ona podziw. W 2017 roku zakończył przewód doktorski, będąc studentem VI roku kierunku lekarskiego. Był to pierwszy taki przypadek w Polsce, kiedy student przed ukończeniem studiów magisterskich otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Ponad 2 lata temu został najmłodszym posiadaczem stopnia doktora habilitowanego. Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała mu ten tytuł na podstawie dorobku naukowego i monotematycznego cyklu artykułów pod zbiorczym tytułem „Atrial septal pouch - occurrence, imaging methods and clinical significance of the newly described anatomical structure".

Najmłodszy polski profesor od lat związany jest z Katedrą Anatomii UJ CM, przy której w 2013 roku założył międzynarodowy zespół naukowy HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team zajmujący się badaniami nad architekturą układu sercowo-naczyniowego. Na dorobek naukowy profesora Hołdy składa się niemal 100 publikacji w wiodących czasopismach naukowych, w tym m.in. w "Annals of Anatomy", "International Journal of Cardiology", "Europace", "Journal of Anatomy", "JACC: Cardiovascular Interventions", "Stroke", "JASE". W 2019 roku amerykańskie czasopismo "Forbes" umieściło go na liście "30 under 30" w prestiżowym gronie osób, które choć nie ukończyły jeszcze 30. roku życia, to już wyrastają na liderów w swoich branżach. W tym samym roku został uznany przez brytyjski think-tank Emerging Europe za najbardziej wpływowego Europejczyka młodego pokolenia.

Prof. Mateusz Hołda jest m.in. stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki, kilkukrotnym laureatem nagród ministra nauki, Diamentowego Grantu, Studenckiego Nobla oraz Lauru Medycznego im. dr. Wacława Mayzla. Członek Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także European Society of Cardiology, American Association of Anatomists i American Association of Clinical Anatomists.[1]