Świadectwa maturalne

Świadectwa maturalne

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 7 lipca. Będzie można je sprawdzić na stronie wyniki.edu.pl, logując się na swoje konto za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.

Świadectwa maturalne, aneksy oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu będzie można odebrać w szkole 7 lipca 2023 r. (piątek) w godz. od 9.00 do 14.00.

Upoważnienie do odbioru świadectwa przez wskazaną osobę - do POBRANIA TUTAJ.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (zał. nr 7) - do POBRANIA TUTAJ.