Edukacja prawna w Liceum Pijarów

Edukacja prawna w Liceum Pijarów

Z radością informujemy, że pierwszym okresie roku szkolnego 2023-2024 uczniowie klas ekonomiczno-prawnych 2a i 3a będą beneficjentami realizowanego "pro publico bono"  przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie programu edukacji prawnej. W ramach tego programu uczniowie będą uczestniczyć w  zajęciach prowadzonych przez radców prawnych w wymiarze jednej godziny zajęć tygodniowo. 


Niezwykle szeroka tematyka planowanych zajęć pozwoli uczniom zapoznać się niektórymi aspektami prawa i na pewno pomoże w podjęciu decyzji o dalszych wyborach edukacyjnych.