Dzień pod szczególną opieką

Dzień pod szczególną opieką

Zwyczajem wszystkich szkół pijarskich jest szczególne akcentowanie pamięci o naszym wielkim założycielu, św. Józefie Kalasancjuszu, dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca – na pamiątkę daty 25 sierpnia 1648 roku, kiedy to pierwszy pijar opuścił świat doczesny, by powrócić do domu Ojca i narodzić się prawdziwie, dla chwały nieba. 

Nie ma żadnych konkretnych wskazań, jak owe Dni Kalasantyńskie obchodzić – wszystko zależy od pomysłowości i bożych natchnień duszpasterzy, nauczycieli i uczniów tworzących wspólnotę danej szkoły. W naszym Liceum kolejny już rok z rzędu celebracji takiej poświęcamy nieco więcej niż jedną godzinę lekcyjną, w czasie której znajdujemy czas zarówno na refleksję duchową, jak i na wspólną zabawę przy agapie przygotowywanej przez wybrane klasy. Nie inaczej było w środę 25 października…