Badali związki z kompleksami

Badali związki z kompleksami

W kolejnej odsłonie wyjść organizowanych w ramach Patronatu Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego nad klasą medyczną naszego Liceum, uczniowie klasy 3d udali się 22 listopada do laboratorium, w którym czekał na nich szereg odczynników mających posłużyć do utworzenia i zbadania właściwości związków kompleksowych, zwanych też koordynacyjnymi.

    Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, w którym adepci chemii mogli wykazać się uzyskaną w szkole wiedzą, przyszedł czas na wykonywanie doświadczeń. Było bardzo intensywnie - o czym świadczą wymagające pod względem zapisu nazwy takie jak anion heksa(tiocyjaniano)żelazianowy(III); i bardzo barwnie - co próbowaliśmy uchwycić obiektywem aparatu. Niewątpliwie sporą pomocą okazała się obecność pracowników i studentów Wydziału Chemii, bez których uzgodnienie równań niektórych reakcji mogłoby zakończyć się porażką. Jak zwykle - wyrażamy im za tę pomoc ogromną wdzięczność.

    Te zajęcia domknęły cykl spotkań organizowanych dla klasy trzeciej, a już niedługo w gościnnych murach Uniwersytetu Jagiellońskiego powinni zameldować się młodsi rówieśnicy.