Świąteczny wystrój doceniony

Świąteczny wystrój doceniony

Konkurs na świąteczny wystrój sal został rozstrzygnięty! Najpiękniej salę 312 udekorowała klasa 2b. Jury tylko 1 punkt mniej przyznało klasom 1d i 2a za dekoracje sal 203 i 306. Na podium  - na trzecim miejscu, również ex aequo  - uplasowały się klasy 2e i 3d, tracąc do 1. miejsca tylko 4 punkty. Wyniki konkursu pokazują, że sale  wystrojem zachwyciły komisję oceniającą. 

Tak kształtują się pozostałe klasy:

sala 56 klasy 2d punktów 61

sala   212 klasy 3a punktów 52

sala 54 klasy 1a punktów 50

sala 213 klasy 4b punktów 47

sala 311 klasy 4a punktów  46

sala 215 klasy 1e punktów 45

sala 53 klasy 4d punktów 44

sala 6 i 55 klas 1c i 1b punktów 42

sala 51 klasy 4c punktów  36

sala 52 klasy 3b punktów 32

sala 305 klasy 3c  punktów 24

sala 205 klasy 2c punktów 20