Rada Rodziców

przewodnicząca - Anna Brzana, klasa 3d

z-ca przewodniczącego - Justyna Zaleska, klasa 3e

skarbnik - Marek Krzywda, klasa 3c