Pijarzy w stolicy - ponownie:)

Pijarzy w stolicy - ponownie:)

We wtorek 12 września grupa uczniów z klasy 4a pod opieką pani prof. Agnieszki Łękawy uczestniczyła w konferencji "Rządy prawa wczoraj, dziś i jutro" organizowanej przez Krajową Radę Sądownictwa. Spotkanie odbyło się w Warszawie, w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich. 

W ramach konferencji młodzież mogła wysłuchać trzech wykładów: 

- Praworządność i intrygująca geneza Krajowej Rady Sądownictwa – wykład wygłosił prof. Jan Majchrowski;

- Rządy prawa - prof. Robert Gwiazdowski; 

- Wolność słowa – dr Jakob Maziarz.

Podczas spotkania odbyła się również - prowadzona przez sędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką - debata dotycząca trójpodziału władzy. Dodatkową atrakcją był krótki Koncert Chopinowski i zwiedzanie Łazienek Królewskich z licencjonowanym przewodnikiem.