Barwy jesieni... w chemii!

Barwy jesieni... w chemii!

Kolejne tegoroczne wyjście klasy 3d na zajęcia laboratoryjne w ramach Patronatu Wydziału Chemii UJ nad klasą medyczną odbyło się w środę, 18 października. Można by je opisać jako odkrywanie barw, które cieszą teraz nasze oczy w parkach i ogrodach, w różnych reakcjach chemicznych.

Była zatem zanikająca zieleń - to przecież kolor jonów manganianowych(VI), był fiolet wrzosów - wszak to pary jodu, ale i wszędobylski, żywo reagujący jon manganianowy(VII). Były żółć i pomarańcz opadających liści - w postaci jonów chromianowych(VI) i dichromianowych(VI). Była w końcu szarość poranków zmieszana z błękitem nieba - w postaci roztworu siarczanu(VI) chromu(III).
A to wszystko w ramach zajęć, które skupiały się na bardzo istotnych w chemii reakcjach utleniania-redukcji, zwanych reakcjami redoks. Nie zabrakło treningu zapisu obserwacji, uzgadniania równań przeprowadzanych przemian, a także zupełnej nowości - miareczkowania manganometrycznego. To już trudna nazwa, więc pozwólcie, że zainteresowanych wyjaśnieniem, odeślemy do wyuczonych w tym temacie chemików z 3d.
Dziękujemy po raz kolejny Pracownikom i Studentom Wydziału Chemii UJ za ciekawe zajęcia.